Комплексний аналіз ґрунту

курсовая работа

Розділ 1. Визначення вмісту водорозчинних солей у ґрунті

Присутність у ґрунті водорозчинних солей значною мірі впливає на його фізичні властивості, а також на здатність опору до навантажень. Ця дія виражається у змінах меж пластичності, оптимальної вологості й максимальної компактності при стандартних щільності, стисненні, опорі зміщенню та інших показниках механічних властивостей за умови постійної вологості. Ступінь цих змін залежить від кількості та складу солей у ґрунтах. Ґрунти, що містять водорозчинні солі, називають засоленими. Їх класифікують за ступенем і якісним характером засолення. Ступінь засолення - це середній сумарний вміст водорозчинних солей у даному шарі ґрунту, який виражається у відсотках до маси сухого ґрунту.

Характер засолення оцінюють відношеннями вмісту в ґрунті аніонів

та ,

а також катіонів

і

(у відсотках або міліграм-еквівалентах на 100 г повітряно-сухого ґрунту).

Сумарний вміст у ґрунті водорозчинних солей встановлюють шляхом визначення сухого залишку у водній витяжці, котра є водним розчином солей, що містяться у ґрунті.

Спочатку готують водну витяжку. Для цього на технічних вагах зважують 25 г ґрунту, який пересипають в сухий та попередньо зважений на аналітичних вагах бюкс. Його разом з наважкою зважують на цих самих вагах. Потім за різницею переносять наважку в конічну колбу ємністю 500 мл, піпетками (обємом 100 мл і 50 мл) доливають 250 мл дистильованої води, колбу струшують протягом 3 хвилин, після чого витяжку фільтрують через щільний фільтр "синя стрічка". Витяжка має жовтувате забарвлення.

g пустого бюкса = 45,62800 г;

g бюкса + наважка = 73,75905 г;

g бюкса після висипання = 48,78105 г;

g наваж. = g бюкса + наважка - g бюкса після висипання = 73,75905 г - 48,78105 г =

24,97800 г.

Для визначення сухого залишку відбирають 20 мл водної витяжки ґрунту, потім пробу цієї водної витяжки переносять у попередньо висушену в сушильній шафі (при 1050С до сталої маси) та зважену фарфорову чашку на аналітичних вагах (gчашки = 27,06070 г). Ставлять її на водяну баню і проводять випаровування до тих пір, доки в чашці не залишиться тільки сухий залишок. Випаровування проводять двічі (тобто загальний обєм водної витяжки дорівнює 40 мл). Після цього фарфорову чашку із залишком висушують у сушильній шафі при температурі 100-1050С до постійної маси (не менше 3 год.), охолоджують в ексикаторі та зважують на аналітичних вагах.

Маса чашки з сухим залишком:

gчашки + залишок = 27,06900 г.

Маса сухого залишку:

g сухий залишок = g чашки + залишок - g чашки = 27,06900 г - 27,06070 г = 0,00830 г

Розраховують сухий залишок, який виражають у відсотках до 100 г ґрунту. Складають пропорцію:

40 мл водної витяжки - 0,00830 г сухого залишку

250 мл водної витяжки - х г сухого залишку

х = = 0,05188 г / 250 мл водної витяжки.

Визначають кількість водорозчинних солей у перерахунку на 100 г ґрунту:

0,05188 г водорозчинних солей - 24,97800 г ґрунту

х г водорозчинних солей - 100 г ґрунту

х = = 0,20770 г / 100 г ґрунту.

Вміст водорозчинних солей у 100 г ґрунту становить 0,20770. Приймаємо 100 г за 100%, тому процентний вміст водорозчинних солей теж складає 0,20770%. Отже, досліджуваний ґрунт є порівняно незасоленим.

Загальний вміст водорозчинних солей ґрунту - це сума катіонів й аніонів (таких, як іонів натрію, кальцію, магнію, сульфат-, хлорид-, гідрокарбонат-іонів, а також іони трьохвалентного заліза). Розрахунок яких наведений в кореляційному аналізі.

Делись добром ;)